WAD_se

WAD_se

Weija Agricultura Development, förkortat WAD, är ett kollektivt organiserat företag som grundades av Patrick och Christiane Deegbe år 2000. WAD har som mål att minska fattigdom och varaktigt beroende hos befolkningen i Ghanas landsbygdsregioner. Företaget marknadsför jordbruksprodukter som färsk och torkad ananas och förbättrar därmed levnadsförhållandena för bondefamiljer i Ghana. Vi arbetar sedan 2011 tillsammans med WAD.

  
 
gebanas nyhetsbrev